סדנאות

קונפליקטים בסביבת העבודה הינם שכיחים ביותר ורובינו נאלצים להתמודד איתם. חלק מהקונפליקטים מעומעמים, על חלקם מדלגים, על חלק מבליגים אך לא ניתן להתעלם מהם באופן מוחלט. בכל תחום באשר הוא, קונפליקטים מהווים גורם לחץ מהגבוהים שיש ואין ספק כי הם משבשים את שגרת העבודה ומעכירים את האווירה. 

סדנת תקשורת גישורית מספקת חווית לימוד חדשה המקנה כלים לעובדי הארגון להבין ולתקשר  טוב יותר עם סביבתם המקצועית. כתוצאה להפחית את המתחים הנלווים לסביבת העבודה היומיומית, להעמיק את הקשרים והממשקים בקרב הדרגים השונים בארגון ולהעלות משמעותית את תפוקת העבודה וחדוות היצירה. 

הכלים הנרכשים במהלך הסדנה: 

  • זיהוי סגנונות התקשורת השונים המאפיינים את סביבתנו
  • מיפוי סגנונות התקשורת והבנת הממשק התקשורתי התואם
  • זיהוי סגנון התקשורת שלי ומה אני משדר לסביבה
  • ממשקים קיימים לעומת ממקשים חדשים

אנשי מכירות:

  • כיצד לזהות סגנונן תקשורת בשיחה הראשונה ולקדם את המכירות בהתאם 

אנשי שיווק: 

  • כיצד להתנהל נכון מול ממשקים שונים אלה – ממשק חוצה חברה

מנכ"לים:

  • סגנונות ניהול ודיווח ומה השלכתם

מרכזי שירות:

  • נתינת וקבלת שירות עניין של תקשורת 

כתבו למיכל

   Branding & Design By     |  All Rights Reserved

Mobile Section

סדנאות

קונפליקטים בסביבת העבודה הינם שכיחים ביותר ורובינו נאלצים להתמודד איתם. חלק מהקונפליקטים מעומעמים, על חלקם מדלגים, על חלק מבליגים אך לא ניתן להתעלם מהם באופן מוחלט. בכל תחום באשר הוא, קונפליקטים מהווים גורם לחץ מהגבוהים שיש ואין ספק כי הם משבשים את שגרת העבודה ומעכירים את האווירה. 

סדנת תקשורת גישורית מספקת חווית לימוד חדשה המקנה כלים לעובדי הארגון להבין ולתקשר  טוב יותר עם סביבתם המקצועית. כתוצאה להפחית את המתחים הנלווים לסביבת העבודה היומיומית, להעמיק את הקשרים והממשקים בקרב הדרגים השונים בארגון ולהעלות משמעותית את תפוקת העבודה וחדוות היצירה. 

הכלים הנרכשים במהלך הסדנה 
זיהוי סגנונות התקשורת השונים המאפיינים את סביבתנו

 מיפוי סגנונות התקשורת והבנת הממשק התקשורתי התואם

 זיהוי סגנון התקשורת שלי ומה אני משדר לסביבה

  ממשקים קיימים לעומת ממקשים חדשים

  אנשי מכירות: – כיצד לזהות סגנונן תקשורת בשיחה הראשונה ולקדם את המכירות בהתאם 

אנשי שיווק – כיצד להתנהל נכון מול ממשקים שונים אלה – ממשק חוצה חברה

o  מנכ"ל-  סגנונות ניהול ודיווח

o  נתינת וקבלת שירות עניין של תקשורת 

כתבו למיכל

הסכם גירושין ללא עו"ד

Design By


All Rights Reserved